Bijzondere voorwaarden JFC HQ Brunssum

Bijzondere voorwaarden goederen Joint Forces Command Head Quarters Brunssum (JFC HQ Brunssum) 

VOERTUIGEN

Afwijkende regeling voor motorvoertuigen:

 1. Na betaling van de koopsom en het opgeld, dient de koper zich voor de wegvoering van het motorvoertuig en voor het vervullen van de douane formaliteiten te wenden tot een (erkend) Douane Expediteur.

  Een (erkend) Douane Expediteur maakt een elektronisch invoerdocument op en krijgt vanuit de Belastingdienst Apeldoorn meteen na vrijmaking het bedrag aan invoerrechten en BTW door. Dit bedrag wordt voorgeschoten door een (erkend) Douane Expediteur en doorberekend aan de belanghebbende en na betaling aan een (erkend) Douane Expediteur krijgt belanghebbende de originele invoerdocumentatie, zijnde een Toestemming tot Wegvoering en een Definitieve Mededeling Afhandeling met daarop gespecificeerd het verschuldigde bedrag aan invoerrechten en BTW opgestuurd.

  Na beëindiging van de douaneaangifte kunnen de kopers eventueel door naar de RDW voor bijvoorbeeld een kentekenaanvraag.
  De belasting van personenauto’s en motorrijwielen (hierna BPM), verschuldigd terzake van registratie van een personenauto of motorrijwiel in het Nederlands kentekenregister, dient te worden voldaan bij het dichtstbijzijnde BPM-aangiftepunt. Deze belasting wordt geheven zodra de toetreding tot het Nederlands wegennet van toepassing is.

 2. Betaling van de hiervoor vermelde belastingen kan achterwege blijven in het geval dat de koper te kennen geeft, dat:

  1. Het motorvoertuig buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap te gaan brengen of;
  2. Het motorvoertuig onder douaneverband te willen opslaan in een douane-entrepot of vrije entrepot binnen de EU (G).
   Hiervoor kan een (erkend) Douane Expediteur elektronisch een Transit document opmaken, en aan de hand van dit document kunnen de goederen vervoerd worden naar de EU (EEG) grens van keuze om de Europese Unie (Gemeenschap) te verlaten.
 3. Met uitzondering van de hierboven genoemde gevallen worden voor motorvoertuigen geen andere douanedocumenten opgemaakt. Indien de koper een ondernemer is, dan heeft hij een bewijsstuk nodig dat hij voor de gekochte kavels in Nederland de verschuldigde belastingen (waaronder omzetbelasting) heeft betaald, het bewijs van betaling van de directeur Domeinen Roerende Zaken kan daartoe dienen. Op het bewijsstuk staan immers de belastingbedragen gespecificeerd vermeld.

 4. Inlichtingen omtrent het invoerrecht, de omzetbelasting, etc. kunnen worden ingewonnen bij een (erkend) Douane Expediteur. Nadere informatie over BPM met betrekking tot motorvoertuigen wordt verstrekt door de douane van ieder BPM-aangiftepunt. Gevallen waarin de regeling niet voorziet worden ter beslissing aan de inspecteur van de belastingdienst voorgelegd.
Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.