Informatie catalogus

Opgeldpercentage

Opgeldpercentage voor de verkoop: 15%.

Rectificaties

Graag willen wij u erop attenderen, dat de mogelijkheid bestaat dat er in enkele gevallen kavels gerectificeerd worden op de kijkdag(en). De rectificatielijst is - onder meer - te raadplegen op de kijkdag in Soesterberg bij het informatiepunt.

Kosten voertuigonderzoek RDW (schouwing), buitenlands gekentekende voertuigen

In verband met de legeskosten van het onderzoeken van buitenlands gekentekende voertuigen zullen de kosten hiervan ad € 150,- doorberekend worden aan de koper. Indien u een buitenlands gekentekend voertuig koopt, zullen op de gunning / factuur de kosten hiervoor vermeld staan onder “kosten voertuigonderzoek RDW buitenlands gekentekende voertuigen “. Hierover wordt geen opgeld berekend. Bij het afhalen van het voertuig ontvangt de koper een RDW document hiervan. Het document is geen technische beoordeling en geen toetsing of het voertuig voldoet aan alle te stellen toelatings- en permanente eisen. Dit dient alsnog te gebeuren tijdens een keuring / onderzoek bij een van de keuringsstations of bij een andere afdeling van de RDW.

Certificaat van Overeenstemming (CVO)

Het certificaat van Overeenstemming (CVO) is het 'geboortebewijs' van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring.

Met het CVO kunt u aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen.

Het kan voorkomen dat bepaalde technische gegevens op het buitenlandse kentekenbewijs ontbreken, met name de trekgewichten en milieugegevens. Als u een CVO overlegt, komen alle relevante (milieu-)technische gegevens op het Nederlandse kentekenbewijs en/of in het kentekenregister te staan.
Bron: RDW

Voertuiggegevens raadplegen

Op www.rdw.nl kunt u van in Nederland gekentekende voertuigen een aantal voertuiggegevens raadplegen:

  • Voertuig & APK
  • Eigenschappen
  • Verbruik & Milieu
  • Historie

Vervaldatum APK
Op de aangegeven datum vervalt de geldigheid van de APK (Algemene Periodieke Keuring). Wij attenderen u op het feit dat u automatisch een boete krijgt van het CJIB wanneer u een voertuig op naam stelt waarvan de APK langer dan twee maanden verlopen is. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl

Tenaamstelling voertuigen bij DRZ

U kunt bij Domeinen RZ het kentekenbewijs van het gekochte voertuig op uw naam zetten. Bij het overschrijven van het kentekenbewijs is alleen een geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) toegestaan.

Kosten
De kosten van deze service vindt u op www.rdw.nl. Nadat het kenteken op uw naam is overgeschreven ontvangt u een tenaamstellingsbewijs.

Uitschakelen Track & Trace

Mogelijk koopt u een auto met een Track & Trace systeem. Denkt u er zelf aan deze uit te laten schakelen. Neem hiervoor contact op met de dealer.  

Sluiten

www.domeinenrz.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.